• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg
 

REDcert-EU

REDcert²

 REDcert Logo  REDcert EU
REDcert2 Logo RGB
Zasady systemowe

Prezentacja zmian w systemie REDcert-EU

Istotne zmiany w systemie REDcert-EU

Zakres i podstawowe wymogi systemu*

 
 Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością*

 System sankcji


System
sankcji


Stawki oplat
 


 
Fee schedule - chemical industry


Wykaz państw korzystających z systemów REDcert

 
 
Guidelines governing the use of the REDcert² logo in the chemical industry


Akceptowanie systemów certyfikacji w zakresie odpadów i pozostałości

 
Uczestników systemu REDcert
 Dokumenty systemowe

Rolnictwo*

Obliczanie emisji gazów cieplarnianych*

Sporzadzanie bilansu masy*

Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy w obszarze produkcji żywności

********

Scheme principles for the certification of sustainable material flows for
the chemical industry

(NEW; valid from
1st of January 2023)

Specific requirements for scheme recycling processes in the chemical industry

(NEW; valid from
1st of January)

Listy kontrolne

Lista kontrolna dla kontroli gospodarstw rolnych*
(wersja do odczytu)

Lista kontrolna dla audytu interfejsów, obiektów magazynowych i dostawców*
(wersja do odczytu)


Przedsiebiorstwa wytwarzajace odpady*

(Odpady i pozostalosci, wersja do odczytu)

Operations that supply
waste and residues for the chemical industry

Inspection of sustainable
material flows

(NEU)
(chemical industry)

Desk audit
(NEU)
(chemical industry)

Òswiadczenie wlasne
 
  • Oświadczenie własne dla przedsiębiorstw spełniających zasady wzajemnej zgodności „cross-compliance"

Oświadczenia własnego dla przedsiębiorstwa rolnego - Form

Oświadczenia własnego dla przedsiębiorstwa rolnego (plik PDF)

Oświadczenie własne dla przedsiębiorstwa rolnego (plik Word)

  • Oświadczenie własne dla przedsiębiorstw spełniających zasady wzajemnej zgodności „nie cross-compliance"

Oświadczenia własnego dla przedsiębiorstwa rolnego (plik PDF)

Oświadczenie własne dla przedsiębiorstwa rolnego (plik Word)
  • Oświadczenie własne dla dostaw odpadów i pozostałości

Oświadczenie własne dla dostawy odpadów lub pozostałości
do produkcji biopaliw*


Dostawy zużytych tłuszczów i olejów spożywczych

(streszczony

 

Supply of waste and residual materials for the
sustainable material flows in the chemical industry

Jednostki certyfikujace    

Kontroli neutralnej*

Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy w obszarze produkcji żywności

********

Scheme principles for the certification of sustainable material flows for
the chemical industry

(NEW; valid of 1st of January 2023)

Specific requirements for scheme recycling processes in the chemical industry

(NEW; valid of 1st of January)

* Po opublikowaniu tak zwanych „impementing acts” będzie mieć miejsce ponowne dopasowanie zasad systemowych REDcert-EU
We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.