• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

REDcert2 – bazujące na biomasie produkty w przemyśle chemicznym


Przemysł chemiczny sięgając po biomasę wytworzoną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju próbuje coraz bardziej zastąpić surowce kopalne i tym samym przyczynić się do redukcji szkodliwych gazów cieplarnianych. Dlatego też uczestnicy systemu REDcert2 mają możliwość sprzedaży produktów chemicznych jako produktów „bio-balanced products”, których produkcja wymaga zastosowania certyfikowanej zrównoważonej biomasy.


Mając w tle coraz większe wykorzystanie biomasy jako materiału oraz specjalne i złożone wymagania produkcyjne i procesowe w przemyśle chemicznym, system REDcert2 posiłkując się podejściem bazującym na sporządzaniu bilansu masy w optymalny sposób nadaje się do odwzorowania wartościowości i identyfikowalności zrównoważonej biomasy.


System REDcert2 stosowany w przemyśle chemicznym w odniesieniu do produktów bazujących na biomasie opiera się na istotnych podstawach TÜV Süd Standards CMS 71 oraz na wymaganiach systemu REDcert-EU. Tym samym w związku z wymogami przemysłu chemicznego uzyskanie certyfikatu REDcert2 w zakresie wykorzystania biomasy jako materiału może być podejściem opcjonalnym.

 

Grafik chemische Industrie