• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

REDcert – Państwa Partner w certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Wraz z wprowadzeniem obowiązkowej certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biomasy płynnej na bazie dyrektywy o energii ze źródeł odnawialnych europejska gospodarka rolna i bioenergetyczna wdrożyła pierwszą obowiązującą na całym świecie międzynarodową regulację zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. Niemcy wprowadzając obowiązujące od 01 stycznia 2011 roku podlegające realizacji krajowe rozporządzenia w sprawie zrównoważonego rozwoju odegrały pionierską rolę w tej dziedzinie.

W celu praktycznego zastosowania rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju wiodące stowarzyszenia i organizacje reprezentujące niemiecką gospodarkę rolną i  biopaliwową w dniu 26 lutego 2010 roku założyły spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą REDcert GmbH. Wraz z dopuszczeniem w dniu 20 lipca 2010 roku systemu certyfikacji o takiej samej nazwie (system REDcert-DE w tym czasie) zainteresowane grupy gospodarcze wspólnie przejęły na siebie odpowiedzialność za aktywne wspieranie certyfikacji zrównoważonego rozwoju biomasy, biopaliw i biopłynów.

Aktualnie REDcert prowadzi jeden z wiodących systemów certyfikacji zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów (REDcert-DE i REDcert-EU) w Niemczech i Europie. Tematyka „zrównoważonego rozwoju” dotyczy jednak nie tylko wymogów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i identyfikowalności biomasy w przemyśle biopaliwowym, lecz odgrywa również ważną rolę przy pozyskiwaniu zrównoważonych surowców dla sektora spożywczego i paszowego oraz przy wykorzystaniu biomasy jako materiału. W związku z powyższym od 2015 roku udostępniony został system certyfikacji REDcert2, który jest przeznaczony dla zrównoważonych surowców rolnych znajdujących zastosowanie w tych sektorach.

W roku 2018 przez wprowadzenie „uzupełniających zasad systemowych REDcert2 dla przemysłu chemicznego” miało miejsce poszerzenie spektrum zastosowania systemu REDcert2 w zakresie wykorzystania biomasy jako materiału o kolejny ważny sektor gospodarki. Również przemysł chemiczny jest tym sektorem, który coraz bardziej stawia na zastosowanie zrównoważonej i odpowiednio certyfikowanej biomasy w celu zastąpienia nią surowców kopalnych. Tym samym w istotny sposób przyczynia się on do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do dbałości o surowce kopalne.

 

 REcert grafik historie pl

 

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat zadań i celów REDcert, wymagań systemowych, systematyki kontroli, terminów szkoleń oraz na wiele innych tematów.

 

Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem i optymalizacją niniejszej strony internetowej. Wszelkie Państwa uwagi i opinie dotyczące naszej strony internetowej są mile widziane. W celu przesłania uwag i opinii prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.