• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

REDcert2 – Żywność i pasze


Certyfikacja zrównoważonej biomasy i tym samym przestrzeganie określonych kryteriów zrównoważonego rozwoju już od dłuższego czasu dotyczy nie tylko branży paliwowej, lecz odgrywa coraz większą rolę w przemyśle spożywczym i paszowym oraz przy wykorzystywaniu biomasy jako materiału. Od 2015 roku wraz z REDcert2 udostępniony został system certyfikacji zrównoważonych surowców rolnych przeznaczonych do przetwarzania w sektorze spożywczym i paszowym oraz biomasy wykorzystywanej jako materiał.


Podstawę certyfikacji REDcert2 tworzą wymagania systemu REDcert-EU oraz kryteria bazujące na SAI (Sustainable Agriculture Initiative). REDcert2 jest jednym z nielicznych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju, który znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach – począwszy od poziomu rolnika, a skończywszy na poziomie dostawcy i sprzedawcy. W wielu krajach europejskich system REDcert2 został wyróżniony najwyższym wynikiem analizy benchmarkingowej SAI „ZŁOTY” na poziomie rolniczym, a w kolejnych krajach osiąga poziom „SREBRNY”.


REDcert wraz ze swoją ofertą systemową REDcert2 chce również w przyszłości jawić się jako godny zaufania partner w dziedzinie certyfikacji zrównoważonego rozwoju, a swoim rozwiązaniem „one-stop-shop” oferuje optymalną kombinację mającą na celu obsługę różnych ścieżek produkcji ze zrównoważonej biomasy. W centrum samoświadomości REDcert znajduje się rozszerzenie o kolejne państwa objęte analizą benchmarkingową SAI oraz możliwość szybkiego reagowania na płynące z rynku zapytania dotyczące certyfikacji zrównoważonych surowców rolnych w różnych strukturach procesu.

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.