• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

Rada Doradcza

Rada Doradcza jest nieodzownym organem w systemie REDcert. Do jej zadań należy przede wszystkim doradzanie Zarządowi oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do utrzymania lub dalszego rozwoju systemu certyfikacji REDcert. Członków Rady Doradczej powołują wspólnicy. Członkowie ci reprezentują etapy procesu obecne w systemie REDcert. Rada Doradcza obraduje w zaleznosci od zaistnienia powodów.

 

Rada do spraw sankcji

Rada do spraw sankcji to organ, którego konieczność istnienia wynika z rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy. REDcert zatrudnia radę d.s. sankcji w celu nakładania kar za wykroczenia przeciwko wymogom systemu certyfikacji. Zatrudniona przez REDcert rada d.s. sankcji jest organem niezależnym i neutralnym. Wdrażaniem sankcji nałożonych przez tę radę zajmuje się spółka REDcert GmbH. Rada do spraw sankcji obraduje w zaleznosci od zaistnienia powodów.