• raps.png
  • silo.png
  • speicher.png
  • zapfsaeule.png

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe to dane dotyczące osobistych lub rzeczowych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich takiej informacje jak nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Ponieważ dane te korzystają ze szczególnej ochrony, gromadzimy je wyłącznie w technicznie niezbędnym zakresie. W dalszej części wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Nasza praktyka dotycząca ochrony danych jest zgodna z regulacjami zawartymi w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) oraz w ustawie o telemediach (TMG). Państwa dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie w celu przetwarzania zapytań i ewentualnie w celu realizacji zamówień / umów. Wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody Państwa dane będą wykorzystywane do innych celów, szczegółowo wskazanych w treści zgody, np. w celu przekazywania Państwu informacji o ofertach w formie biuletynów.


1. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 13 ust. 1 TMG / § 3 ust. 7 BDSG

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa ochrony danych jest:

REDcert GmbH zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbh Schwertberger Str. 16 53177 Bonn,

e-mail: formularz kontaktowy   faks: +49 (0) 228 35 06 280


2. Anonimowe / pseudonimowe korzystanie ze strony internetowej

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Anonimowe dane użytkowe albo od początku nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, albo później zostają zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby lub w sposób uniemożliwiający jej dalszą identyfikację. Spseudonimizowane dane użytkowe nie są łączone z danymi użytkownika danego pseudonimu. Nie tworzy się spseudonimizowanych profili użytkowania.


3. Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne funkcje, których wykorzystanie wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

  • Formularz(e) kontaktowy(e):

Dane zebrane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub naszych formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania zapytań otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po przetworzeniu zapytań pobrane zgromadzone dane zostają niezwłocznie usunięte, chyba że istnieją ustawowe okresy ich przechowywania.

  • Obszar logowania

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość skorzystania z osobnego obszaru logowania. Jeżeli zapomnieli Państwo swoje hasło lub swoje dane użytkownika, istnieje możliwość ponownego przesłania tych danych po uprzednim wpisaniu Państwa danych kontaktowych (adres e-mail). Dane użytkowe powstałe w ramach użytkowania obszaru logowania gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie w celu zwalczania nadużyć i rozwiązywania problemów lub w celu utrzymania funkcjonalności. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zebrane w ramach funkcji „nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła” będą wykorzystywane wyłącznie do ponownego wysłania zapomnianych danych dostępowych.

  • Biuletyn

Dane wprowadzone w oknie logowania się wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki naszego biuletynu, w którym informujemy Państwa o naszych usługach. Po zarejestrowaniu się wyślemy do Państwa e-mail potwierdzający z linkiem, który należy kliknąć w celu dokończenia rejestracji w naszym biuletynie (double opt-in). W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu, klikając na link rezygnacji z subskrypcji. Ponadto w przypadku nieukończonego procesu rejestracyjnego usuniemy Państwa dane w terminie sześciu miesięcy.

  • Przekazywanie danych / Celowość

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności do realizacji zawartej umowy. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim do innych celów niż realizacja umowy i płatności nie będzie mieć miejsca. W przypadku udostępnienia nam Państwa danych osobowych w ramach wyraźnej zgody dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu stanowiącym podstawę udzielonej zgody i na który Państwo z góry wyrazili zgodę. Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne lub wymagane prawnie dla zamierzonego celu gromadzenia danych. W każdej chwili mogą Państwo swoją zgodę odwołać. Państwa słuszne interesy zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami prawa. Informacji dotyczących przechowywanych danych udzieli Państwu podmiot odpowiedzialny.


5. Analiza statystyczna odwiedzin na tej stronie internetowej

Podczas wywoływania tej strony internetowej lub poszczególnych plików znajdujących się na tej stronie gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina uzyskania dostępu, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu dostępu (tak zwane web log). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej w celu ciągłego ulepszania naszej oferty internetowej oraz do celów statystycznych.


6. Informacje o stosowaniu plików cookies

Na różnych stronach używamy plików cookies w celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz w celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji. Tak zwane „cookies’ to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka może przechowywać na Państwa komputerze. Proces umieszczania pliku cookie nazywany jest również „ustawianiem pliku cookie.” Mogą Państwo samodzielnie ustawić swoją przeglądarkę zgodnie ze swoim życzeniem w taki sposób, żeby informowała Państwa o ustawieniu pliku cookie, żeby Państwo mogli w poszczególnych przypadkach decydować o ich akceptacji lub ogólnie o akceptacji lub odrzuceniu plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. w celu rozpoznania, że Państwa komputer osobisty nawiązał już połączenie z daną ofertą internetową (stałe pliki cookies)  lub do zapisania ostatnio przeglądanych ofert (pliki cokies sesji). Używamy plików cookies w celu zapewnienia Państwu większego komfortu korzystania z naszego serwisu. W celu skorzystania z naszych funkcji komfortowych zalecamy Państwu zezwolenie na akceptację plików cookies dla naszej strony internetowej.


7. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pomocą poczty elektronicznej

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych podczas ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania w taki sposób, żeby nie były dostępne dla osób trzecich. W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji wymagających wysokiego stopnia poufności zalecamy ich wysyłkę pocztą tradycyjną.


8. Automatyczna archiwizacja poczty elektronicznej

Wyraźnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że nasz system poczty elektronicznej dysponuje zautomatyzowaną procedurą archiwizacji. W tym przypadku wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości mailowe są ze względu na prawo podatkowe (zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg §§ 146 i 147 niemieckiej ordynacji podatkowej) archiwizowane w sposób cyfrowy i zabezpieczony przed modyfikacją. Okres ich przechowywania może wynieść do 10 lat. Z obowiązku archiwizacji wyłączone są wiadomości mailowe adresowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z dalszymi pytaniami dotyczącymi archiwizacji cyfrowej prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto zwracamy Państwa uwagę na fakt, że prosimy Państwa o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w formie plików w formacie PDF. Nasze systemy bezpieczeństwa nie przepuszczają plików spakowanych (WinZip, WinRAR, 7Zip itp.) Prosimy mieć świadomość faktu, że Państwa dokumenty aplikacyjne są przekazywane w formie niezaszyfrowanej. Wychodzimy z założenia, że my również możemy odpowiadać na Państwa wiadomości mailowe z dokumentami aplikacyjnymi w formie niezaszyfrowanej. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, prosimy o poinformowanie nas o tym w Państwa mailu zgłoszeniowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualny nieuprawniony wgląd do Państwa dokumentów aplikacyjnych przez osoby trzecie, do którego może dojść podczas przesyłania niezaszyfrowanych wiadomości mailowych.


9. Osoba do kontaktu w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych – inspektor ochrony danych.

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych:

René Fetkenhauer

adres: QS Qualität und Sicherheit GmbH, Schedestr. 1-3, 53113 Bonn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


10. Cofnięcie zgody – informacje o danych i wnioski o zmianę – usuwanie & blokowanie danych.

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji dotyczącej danych zapisanych na Państwa temat oraz prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Państwa dane zostaną wówczas usunięte pod warunkiem, że nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Prośby o udzielenie informacji, wnioski usunięcie lub skorygowanie danych, a także sugestie mogą Państwo w każdej chwili przesłać na następujący adres:

 

REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH

Schwerberger Str. 16

53177 Bonn

e-mail: formularz kontaktowy

faks: +49 (0) 228 35 06 280

© IT-Recht-Kanzleio DURY     - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website.check.de

 

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.