zapfsaeule speicher silo raps pipeline

REDcert-EU

26 lipca w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej Komisja UE opublikowała zatwierdzenie systemu certyfikacji REDcert-EU, do którego doszło 24 lipca 2012 roku. Tym samym certyfikacja w oparciu o system certyfikacji REDcert-EU możliwa jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach trzecich. Dla uczestników systemu REDcert-EU oznacza to dodatkowe możliwości rozbudowy swoich krajowych i międzynarodowych stosunków handlowych z dostawcami.

W poniższym menu znajdą Państwo ogólne zasady systemowe oraz zasady systemowe dla poszczególnych etapów procesu, stanowiące zarówno podstawę do uczestnictwa w systemie certyfikacji REDcert-EU, jak i również podstawę do wytwarzania biomasy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Komisja Unii Europejskiej zatwierdziła wersję anglojęzyczną dokumentacji systemowej. Wersja do czytania w języku niemieckim została zapisana pod adresem „REDcert-EU Systemunterlagen Leseversion deutsch.”

Uczestnicy systemu REDcert, którzy aktualnie chcą zarejestrować się w systemie REDcert-EU, mogą w prosty sposób dokonać tej czynności za pomocą załączonego formularza.
 

 

Wersja do odczytu!!!! - Zmodyfikowane zasady systemowe dla systemu REDcert-EU

(Po formalnym zatwierdzeniu przez Komisję Europejską stosować od 01. września 2017 roku)


Informacje przeglądowe


Zakres obowiązywania i podstawowe wytyczne systemu

System zarządzania skargami

Zasady systemowe dotyczące biomasy, biopłynów i biopaliwbiomasy, biopłynów i biopaliw

Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych

Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu masydotyczące sporządzania bilansu masy

Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej

System sankcji

Wiadomości
 • Numer faksu

  Ponadto od 06 marca 2017 roku będziemy w stanie zaoferować Państwu numer faksu bezpośrednio do REDcert: 0049 (0)228 3506 280!

   
 • REDcert Polska

  Od 12 grudzień 2016 REDcert jest systemem zarejestrowanym w polskrim rejestrze systemów certyfikacji.

  Więcej…  
 • Polska – Wniosek o wpis do rejestru systemów certyfikacji w toku

  REDcert złożył wczoraj wniosek o wpisanie systemu certyfikacji REDcert-EU do polskiego rejestru systemów certyfikacji.

  Więcej…