zapfsaeule speicher silo raps pipeline

Polska – Wniosek o wpis do rejestru systemów certyfikacji w toku

REDcert złożył wczoraj wniosek o wpisanie systemu certyfikacji REDcert-EU do polskiego rejestru systemów certyfikacji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Agencja Rynku Rolnego (ARR) musi dokonać wpisu do systemu rejestrów w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Tym samym REDcert od 01 stycznia 2017 roku umożliwia swoim uczestnikom systemu w Polsce zrównoważone wprowadzanie biomasy / biopaliw również na rynek rodzimy w ramach systemu REDcert.

Wiadomości
 • Biuletyn Informacyjny REDcert

  Za pomocą biuletynu REDcert regularnie przekazujemy Państwu informacje na aktualne tematy z obszaru certyfikacji zrównoważonego rozwoju oraz informacje dotyczące zmian lub nowości w systemie REDcert.

  Więcej…  
 • Numer faksu

  Ponadto od 06 marca 2017 roku będziemy w stanie zaoferować Państwu numer faksu bezpośrednio do REDcert: 0049 (0)228 3506 280!

   
 • REDcert Polska

  Od 12 grudzień 2016 REDcert jest systemem zarejestrowanym w polskrim rejestrze systemów certyfikacji.

  Więcej…