• REDcert

  Oferujemy Państwu systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów, a także dla zrównoważonych surowców rolnych znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym i paszowym oraz dla biomasy wykorzystywanej jako materiał.

  Czytaj dalej
 • REDcert-EU und REDcert-DE

  Dzięki systemom certyfikacji REDcert-EU i REDcert-DE mają Państwo nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku lub też do europejskich rynków biomasy, biopaliw i biopłynów.

  Czytaj dalej
 • REDcert²

  REDert2 oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dotyczącą wykorzystania biomasy jako materiału mającego zastosowanie w przemyśle chemicznym.

  Czytaj dalej

REDcert – Państwa partner w certyfikacji zrównoważonego rozwoju


REDcert oferuje systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów (REDcert-EU) oraz dla zrównoważonych surowców rolnych przeznaczonych do wykorzystania w sektorze spożywczym i paszowym oraz do wykorzystania biomasy jako materiału (REDcert2). Filozofia REDcert polega na udzielaniu wsparcia uczestnikom systemu podczas wdrażania certyfikacji zrównoważonego rozwoju oraz na oferowaniu im systemów o charakterze praktycznym.

Posiadają Państwo różne surowce i chcieliby Państwo tylko jeden system certyfikacji zrównoważonego rozwoju? REDcert oferuje Państwu różne rozwiązania, dzięki którym wymagany jest tylko jeden audyt, żeby Państwa surowce mogły być przedmiotem dostaw realizowanych na wszystkich rynkach.

Ponadto systemy REDcert mają zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych danego łańcucha tworzenia wartości. Główna działalność REDcert związana z realizacją wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju skupia się na terytorium Niemiec i Europy.


Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat zadań i celów REDcert, wymagań systemowych, systematyki kontroli, terminów szkoleń oraz na wiele innych tematów.

         

 • Bernhard Krüsken

  Sekretarz Generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników

  „Systemowi REDcert udało się doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy w sposób zgodny ze stosowaną praktyką oraz w sposób niezbiurokratyzowany mogą uzyskać wymagane przepisami prawa poświadczenie, że uprawiane przez nich rośliny spełniają zasady zrównoważonego rozwoju w sektorze bioenergetycznym. REDcert oferuje również rozwiązania pozwalające na wykazanie spełnienia wymogów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu produkcji żywności i tym samym ułatwia naszym rolnikom dostęp do rynku.”

   

   

   

 • Guido Seedler

  Deutscher Raiffeisenverband e.V.

  „REDcert oferuje praktyczne rozwiązania dla spółdzielczego handlu wiejskiego. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa jest efektywna realizacja wytycznych ustawowych dotyczących certyfikacji zrównoważonego rozwoju.”


   

   

 • Horst Seide

  Prezydent Fachverband Biogas e.V.

  "Już teraz REDcert jest niezawodnym partnerem w certyfikacji zrównoważonego rozwoju biometanu w sektorze paliwowym. Od 2021 wszystkie biogazownie wytwarzające energię elektryczną i cieplną muszą przeprowadzić certyfikacje. Branża biogazowa dąży do tego, żeby temu wyzwaniu stawić czoła razem z REDcert przez przygotowanie takiego sposobu wdrożenia nowych wytycznych UE, który będzie zgodny ze stosowaną praktyką.”

 • Dr. Christian Krüger

  Corporate Sustainability

  "W BASF łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Różne certyfikacje REDcert dają nam jako globalnemu przedsiębiorstwu chemicznemu możliwość zwiększenia wobec naszych klientów i interesariuszy wiarygodności co do naszych produktów ze sporządzonym bilansem masy. Standardy REDcert znajdują zastosowanie we wszystkich naszych siedzibach. BASF jako pierwsze na całym świecie przedsiębiorstwo zleciło przeprowadzenie zakończonego sukcesem audytu dotyczącego produktu 2018 zgodnie z nowym standardem REDcert2 dla przemysłu chemicznego, a z upływem czasu wszystkie produkty ze sporządzonym bilansem biomasy zostały poddane certyfikacji w oparciu o ten system. Obecnie produkty te znajdują zastosowanie w różnych obszarach przemysłowych (np. opakowania, motoryzacja, budownictwo). Ponadto korzystamy również z systemu REDcert-EU w odniesieniu do produktów ze sporządzonym bilansem biomasy, przeznaczonych dla sektora biopaliwowego."

Aktualnosci

REDcert goes YouTube

REDcert dodał profil YouTube do swojej oferty informacyjnej. Nasze treści wideo REDcert są teraz dostępne pod adresem www.youtube.com/@REDcertGmbH.

 

REDcert² - Nowy moduł rozszerzający "Odpowiedzialne rolnictwo" uznany przez QS Qualität und Sicherheit GmbH

W ramach przeglądu i dostosowania w oparciu o kryteria FSA 3.0, system REDcert² dla sektora spożywcze i paszowe został rozszerzony o dobrowolny moduł rozszerzający "Responsible Farming". Określa on dodatkowe wymagania dotyczące odpowiedzialności społecznej gospodarstwa i zawiera głównie kryteria European Feed Manufacturers´Federation (FEFAC).

Więcej…

Z inicjatywy Niemieckiego Związku Rolników REDcert i SURE opublikowały narzędzie online do badania statusu terenu gruntów rolnych w Niemczech na dzień referencyjny 01 stycznia 2008 roku w oparciu o jednolity federalny numer FLIK.

Dyrektywa (UE) 2018/2001 („RED II”) stanowi, że dopuszczalne obszary upraw dla biomasy wytwarzanej w sposób zrównoważony muszą wykazywać status „terenu rolnego” na dzień referencyjny 01 stycznia 2008 roku. Dla obszarów, które w tym czasie wykazują inny status, np. dla użytków zielonych, obowiązują dodatkowe postanowienia, jeżeli tereny te mają być użytkowane w późniejszym terminie jako tereny uprawne.

Za pomocą tej platformy badawczej można na podstawie jednolitego federalnego numeru FLIK danego obszaru ustalić jego historyczny status na dzień referencyjny oraz uwidocznić ten teren tak, żeby możliwe było porównanie z obecnymi lub zmienionymi układami danego terenu. Alternatywę stanowi możliwość wyszukiwania na podstawie map w sytuacji, w której numer FLIK nie jest znany. Potwierdzenie statusu terenu jest poddawane regularnym weryfikacjom prowadzonym przez audytorów w ramach wyrywkowych kontroli zakładów wytwórczych.

Na wyraźną prośbę Niemieckiego Związku Rolnego potrzebne w tym celu dane zostały udostępnione przez właściwe urzędy i służby następujących krajów związkowych: Bawaria, Brandenburgia, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia, Saksonia-Anhalt, Saksonia, Turyngia.

REDcert/SURE starają się pozyskać te dane również z pozostałych krajów związkowych, żeby móc odpowiednio rozbudować przedmiotową platformę.

Z narzędzia online można korzystać nieodpłatnie i jest ono publicznie dostępne pod adresem https://flik-suche.de

Biopaliwa

Fotolia 7064041 S

Dla certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw spółka REDcert oferuje Państwu systemy certyfikacji REDcert-DE i REDcert-EU.  

.  

Żywność

Wraz z systemem REDcert² spółka REDcert oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dla żywności.

Pasze

Wraz z systemem REDcert² spółka REDcert oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dla pasz.  

Wykorzystanie biomasy jako materiału

AdobeStock 42110093

Wraz z systemem REDcert² do swojej dyspozycji otrzymują Państwo wydajne rozwiązanie certyfikacyjne dla zrównoważonego wykorzystania biomasy jako materiału mającego zastosowanie w przemyśle chemicznym.  

Rejestracja

icons8 eintreten 100


Za pośrednictwem naszego portalu online mogą Państwo zarejestrować się do systemów certyfikacji  REDcert-DE, REDcert-EU oraz REDcert².

Rejestracja

Certyfikaty

icons8 dokument 500


Wszystkie certyfikaty i zaświadczenia kontrolne, które aktualnie zostały wydane w systemach REDcert, znajdą Państwo na naszym publicznym podglądzie certyfikatów.  

Przeglad certyfikatów

Narzędzie NUTS-Tool

icons8 lupe 480


Wraz z narzędziem NUTS-Tool spółka REDcert oferuje Państwu możliwość wyszukiwania obszarów NUTS2 dla uprawianej w Niemczech biomasy.

NUTS-Tool

Wykaz gruntów

icons8 Verzeichnis 500


Wraz z wykazem gruntów REDcert spółka REDcert oferuje wszystkim rolnikom nieodpłatną możliwość trwałego zarchiwizowania swoich spisów inwentaryzacyjnych.

Wykaz gruntów

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.