• REDcert

  Oferujemy Państwu systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów, a także dla zrównoważonych surowców rolnych znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym i paszowym oraz dla biomasy wykorzystywanej jako materiał.

  Czytaj dalej
 • REDcert-EU und REDcert-DE

  Dzięki systemom certyfikacji REDcert-EU i REDcert-DE mają Państwo nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku lub też do europejskich rynków biomasy, biopaliw i biopłynów.

  Czytaj dalej
 • REDcert²

  REDert2 oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dotyczącą wykorzystania biomasy jako materiału mającego zastosowanie w przemyśle chemicznym.

  Czytaj dalej

REDcert – Państwa partner w certyfikacji zrównoważonego rozwoju


REDcert oferuje systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów (REDcert-DE i REDcert-EU) oraz dla zrównoważonych surowców rolnych przeznaczonych do wykorzystania w sektorze spożywczym i paszowym oraz do wykorzystania biomasy jako materiału (REDcert2). Filozofia REDcert polega na udzielaniu wsparcia uczestnikom systemu podczas wdrażania certyfikacji zrównoważonego rozwoju oraz na oferowaniu im systemów o charakterze praktycznym.

Posiadają Państwo różne surowce i chcieliby Państwo tylko jeden system certyfikacji zrównoważonego rozwoju? REDcert oferuje Państwu różne rozwiązania, dzięki którym wymagany jest tylko jeden audyt, żeby Państwa surowce mogły być przedmiotem dostaw realizowanych na wszystkich rynkach.

Ponadto systemy REDcert mają zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych danego łańcucha tworzenia wartości. Główna działalność REDcert związana z realizacją wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju skupia się na terytorium Niemiec i Europy.


Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat zadań i celów REDcert, wymagań systemowych, systematyki kontroli, terminów szkoleń oraz na wiele innych tematów.


Mogą też Państwo pobrać naszą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

         

 • Bernhard Krüsken

  Sekretarz Generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników

  „Systemowi REDcert udało się doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy w sposób zgodny ze stosowaną praktyką oraz w sposób niezbiurokratyzowany mogą uzyskać wymagane przepisami prawa poświadczenie, że uprawiane przez nich rośliny spełniają zasady zrównoważonego rozwoju w sektorze bioenergetycznym. REDcert oferuje również rozwiązania pozwalające na wykazanie spełnienia wymogów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu produkcji żywności i tym samym ułatwia naszym rolnikom dostęp do rynku.”

   

   

   

 • Guido Seedler

  Deutscher Raiffeisenverband e.V.

  „REDcert oferuje praktyczne rozwiązania dla spółdzielczego handlu wiejskiego. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa jest efektywna realizacja wytycznych ustawowych dotyczących certyfikacji zrównoważonego rozwoju.”


   

   

 • Horst Seide

  Prezydent Fachverband Biogas e.V.

  "Już teraz REDcert jest niezawodnym partnerem w certyfikacji zrównoważonego rozwoju biometanu w sektorze paliwowym. Od 2021 wszystkie biogazownie wytwarzające energię elektryczną i cieplną muszą przeprowadzić certyfikacje. Branża biogazowa dąży do tego, żeby temu wyzwaniu stawić czoła razem z REDcert przez przygotowanie takiego sposobu wdrożenia nowych wytycznych UE, który będzie zgodny ze stosowaną praktyką.”

 • Dr. Christian Krüger

  Corporate Sustainability

  "W BASF łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Różne certyfikacje REDcert dają nam jako globalnemu przedsiębiorstwu chemicznemu możliwość zwiększenia wobec naszych klientów i interesariuszy wiarygodności co do naszych produktów ze sporządzonym bilansem masy. Standardy REDcert znajdują zastosowanie we wszystkich naszych siedzibach. BASF jako pierwsze na całym świecie przedsiębiorstwo zleciło przeprowadzenie zakończonego sukcesem audytu dotyczącego produktu 2018 zgodnie z nowym standardem REDcert2 dla przemysłu chemicznego, a z upływem czasu wszystkie produkty ze sporządzonym bilansem biomasy zostały poddane certyfikacji w oparciu o ten system. Obecnie produkty te znajdują zastosowanie w różnych obszarach przemysłowych (np. opakowania, motoryzacja, budownictwo). Ponadto korzystamy również z systemu REDcert-EU w odniesieniu do produktów ze sporządzonym bilansem biomasy, przeznaczonych dla sektora biopaliwowego."

Aktualnosci

Common Statement from Voluntary Schemes - Mutual recognition

We, the undersigned Voluntary Schemes would like to clarify the following:

Recognition under RED II:

In a letter dated 10th July 2021, the European Commission has informed Member States that some voluntary schemes have successfully passed the preliminary assessment for the formal recognition under RED II (i.e. are technically compliant with RED II). The following schemes are considered at this stage as having closed the outstanding issues in their preliminary assessment reports: 2BSvs, Better Biomass, Bonsucro EU, ISCC EU, KZR INiG, REDcert-EU, Red Tractor, RSB EU RED, RTRS EU RED, SQC, TASCC, UFAS, SURE.

Więcej…
Wdrożenie dyrektywy RED II w systemie REDcert-UE – stan aktualny

Wdrożenie nowelizacji dyrektywy o promowaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (RED II) uchwalonej z końcem 2018 roku wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku. Już w ubiegłym roku REDcert przesłał do Komisji Europejskiej wniosek o zatwierdzenie systemu REDcert-EU zgodnie z Dyrektywą RED II.

Więcej…

Wdrożenie nowelizacji dyrektywy o promowaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (RED II) uchwalonej z końcem 2018 roku wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku. Już w ubiegłym roku REDcert przesłał do Komisji Europejskiej wniosek o zatwierdzenie systemu REDcert-EU zgodnie z Dyrektywą RED II.

Aktualnie REDCert – tak jak i wszystkie inne systemy certyfikacji dopuszczone w UE – znajduje się na etapie postępowania zatwierdzającego. Dzieje się tak z różnych przyczyn, na które REDcert ma jedynie częściowo wpływ. Z jednej strony REDcert musiał wprowadzić jeszcze zmiany w treści, co jednak zostało szybko wykonane. Z drugiej zaś strony do ostatecznego zatwierdzenia systemów certyfikacji brakuje jeszcze kilku tak zwanych „impolementing acts” ze strony Komisji UE, na których opublikowanie systemy certyfikacji nie mają żadnego wpływu.

W obecnej chwili REDcert pomyślnie zakończyła merytoryczny proces oceny wymagań systemowych przez Komisję – w takim zakresie, w jakim jest to możliwe wobec braku wytycznych, które nie zostały jeszcze opublikowane. Jednakże ze względu na wyżej wskazane okoliczności związane z terminami ukończenie procedury zatwierdzającej tak, żeby była ona kompletna jeszcze przed 30 czerwca 2021 roku, nie jest możliwe (dotyczy to nie tylko REDcert, ale wszystkich systemów certyfikacji dopuszczonych w UE).

Jednakże od 01 lipca 2021 roku wszyscy uczestnicy systemu REDcert-EU muszą wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach nowe wytyczne zgodne z RED II.

Żeby uczestnicy systemu mieli możliwość zapoznania się z nowymi wytycznymi w systemie REDcert-UE oraz żeby jednostki certyfikujące prowadząc audyt mogły korzystać z jednoznacznych reguł, na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.redcert.org/redcert-systeme/systemdokumente.html opublikowaliśmy zasady systemowe, które dotychczas zostały pozytywne zaopiniowane przez Komisję UE. Dokumenty systemowe obowiązują od dnia 01 lipca 2021 roku i obecnie są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Kolejne ich tłumaczenia pojawią się niebawem.

 

Prezentacja zmian w systemie REDcert-EU

 

Istotne zmiany w systemie REDcert-EU

 

Biopaliwa

Fotolia 7064041 S

Dla certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw spółka REDcert oferuje Państwu systemy certyfikacji REDcert-DE i REDcert-EU.  

.  

Żywność

Wraz z systemem REDcert² spółka REDcert oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dla żywności.

Pasze

Wraz z systemem REDcert² spółka REDcert oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dla pasz.  

Wykorzystanie biomasy jako materiału

AdobeStock 42110093

Wraz z systemem REDcert² do swojej dyspozycji otrzymują Państwo wydajne rozwiązanie certyfikacyjne dla zrównoważonego wykorzystania biomasy jako materiału mającego zastosowanie w przemyśle chemicznym.  

Rejestracja

icons8 eintreten 100


Za pośrednictwem naszego portalu online mogą Państwo zarejestrować się do systemów certyfikacji  REDcert-DE, REDcert-EU oraz REDcert².

Rejestracja

Certyfikaty

icons8 dokument 500


Wszystkie certyfikaty i zaświadczenia kontrolne, które aktualnie zostały wydane w systemach REDcert, znajdą Państwo na naszym publicznym podglądzie certyfikatów.  

Przeglad certyfikatów

Narzędzie NUTS-Tool

icons8 lupe 480


Wraz z narzędziem NUTS-Tool spółka REDcert oferuje Państwu możliwość wyszukiwania obszarów NUTS2 dla uprawianej w Niemczech biomasy.

NUTS-Tool

Wykaz gruntów

icons8 Verzeichnis 500


Wraz z wykazem gruntów REDcert spółka REDcert oferuje wszystkim rolnikom nieodpłatną możliwość trwałego zarchiwizowania swoich spisów inwentaryzacyjnych.

Wykaz gruntów